Privacy Statement

Privacy statement Van Gelder Trading

 

Inleiding

Van Gelder Trading neemt jou privacy zeer serieus en zal informatie over jou ( de betrokkene ) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@cellulite-cups.com

 

Wie is Van Gelder Trading?

Van Gelder Trading is de Van Gelder Trading, kantoorhoudende te Amsterdam aan, Borneolaan 185 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55307663.

 

Van Gelder Trading is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Gelder Trading de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikte Van Gelder Trading jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Van Gelder Trading persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Van Gelder Trading worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd vaan type gegevensstroom.

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiele administratie

 

Doeleinde:                Financiele administratie

Gegevens:                Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens ( Naam bank/IBAN/BIC )

Grondslag:                Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:                Beheer van bestellingen

Gegevens:                NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer Bestellingnummer

Grondslag:                Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:                Afhandelen klachten

Gegevens:                NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Bestellingnummer

Grondslag:                Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:                Facturatie

Gegevens:                NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Bestellingnummer

Grondslag:                Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Marketing

 

Doeleinde:                Nieuwsbrief

Gegevens:                E-mailadres

Grondslag:                Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:   Commercieel belang

Bewaartermijn:        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Website

 

Doeleinde:                Website analytics

Gegevens:                Surfgedrag, Locatie

Grondslag:                Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:   Commercieel belang

Bewaartermijn:        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:                Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens:                Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht

Grondslag:                Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Van Gelder Trading heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Van Gelder Trading gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Bol.com

 

Wat zijn jouw rechten?

 

Onder de Europese Algemene Verordering Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Van Gelder Trading over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien baar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Van Gelder Trading. Je kunt verzoeken dat Van Gelder Trading je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Van Gelder Trading te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te bepreken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘ gerechtvaardigd belang ‘ van Van Gelder Trading of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Van Gelder Trading te verkrijgen. Van Gelder Trading zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in  andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Van Gelder Trading je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie door Van Gelder Trading

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@cellulite-cups.com. Van Gelder Trading zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan 1 maand nadat Van Gelder Trading een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Van Gelder Trading je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 

  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Van Gelder Trading

 

Het kan zijn dat Van Gelder Trading verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Van Gelder Trading ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die bij het bezoek van de website van Van Gelder Trading worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “ Apparaat “ ) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Van Gelder Trading worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslgane staan niet beschadigen. Als we het over ‘ cookies ‘ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee inforamtie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Van Gelder Trading je gegevens gebruikte, dan kun je een e-mail sturen naar info@cellulite-cups.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Van Gelder Trading jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@cellulite-cups.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

© 2012 - 2022 Cellulite Cups | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel